Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj
Comunicare
22 Iunie 2017

ANUNȚ – UNBR anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat AUGUST 2019

ANUNȚ – UNBR anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat AUGUST 2019

***************************************************

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019.

***************************************************
BAROUL CLUJ - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE - intervalul 8 iulie – 2 august 2019
Acte necesare pentru înscriere, 1 DOSAR PLIC
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Baroul Cluj)
a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
b) actul de identitate, în copie;
c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
f) certificat privind starea de sănătate a candidatului (adeverință de la medicul de familie), incluzând și o evaluare psihiatrică – certificat psihiatric obținut de la instituțiile agreate de Baroul Cluj );
g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
Pentru candidații la examen pentru dobândirea titlului de avocat definitiv se va prezenta și dovada promovării, în condițiile prevăzute de Regulamentul de examen, a examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior.
AL DOILEA DOSAR PLIC conține
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
- copii simple după fiecare document din primul dosar, semnate de conformitate cu originalul
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.4 ap.15, în zilele lucrătoare din perioada 8 iulie – 2 august 2019 între orele 10,30 – 14,00.
*certificat psihiatric de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj :
 1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – l, ma, mi, j între orele 13,00-15,00 și vineri între orele 12,00-14,00
 2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – l între orele 13.40-15.40, ma, j, v între orele 13,00-15,00 și mi între orele 14,00-18,00
 3 Medic specialist psihiatru Dr.Claudia-Oana Blănaru
o la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – l, j, v între orele 8,00-10,00, ma între orele 13,00-15,00 și Mi între orele 14,00-16,00
Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 40 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.
 4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru
o Cabinet situat pe str. Calea Dorobanților nr. 14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) zilnic între orele între orele 10,30 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 50 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro