Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de absolvire a INPPA 2018

Examen de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv
Data, ora şi locaţia: 25 Noiembrie, 2018 - 09:00 - CLUJ-NAPOCA, str.Burebista nr.2

***************************************************************************************
Contestaţiile privind operaţiunile de corectare pot fi depuse până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2018, orele 16.00

Toate contestaţiile (inclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea depune numai prin fax la nr. 021.330.12.97 sau prin e-mail: office@inppa.ro

Contestaţiile vor viza exclusiv operaţiunile de numărare a punctajului fără a indica în vreun fel probleme ce ţin de baremul de evaluare sau corectare.

Contestaţiile vor fi primite numai sub forma-tip ce poate fi descărcată mai jos.

NU VOR FI PRIMITE DECÂT CONTESTAŢIILE CARE RESPECTĂ CONDIŢIILE DE FORMĂ CORESPUNZĂTOARE MODELULUI AFIŞAT

Pentru a avea acces la profilul dumneavoastră, corespunzător examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2018, consultaţi informaţiile transmise pe email şi/sau SMS.

În situația în care nu aţi primit email şi/sau SMS cu informaţiile necesare pentru accesarea profilului dumneavoastră, vă rugăm să accesaţi: https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx
***************************************************************************************
PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 25 noiembrie 2018 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2018
***************************************************************************************

ANUNŢ IMPORTANT – PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR

– SESIUNEA NOIEMBRIE 2018

Contestațiile la baremul de evaluare și corectare al probei scrise din data de 25 noiembrie 2018 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 26 noiembrie 2018, ora 14:00

Toate contestațiile (inclusiv pentru candidații care au susținut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea depune după cum urmează:

– prin fax la numărul 021/3301297 sau email la office@inppa.ro, în perioada: 25.11.2018, ora 14:00 – 26.11.2018, ora 14:00;

– personal la sediul INPPA din București, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, în perioada:

– 25.11.2018, orele 14:00 – 20:00;
– 26.11.2018, orele 08:00 – 14:00.

Termen limită: luni, 26 noiembrie 2018, ora 14:00.

Model contestație - mai jos în pagină

Prezentul anunț a fost postat pe site-ul www.inppa-cluj.ro duminică, 25 noiembrie 2018, ora 14:30.
***************************************************************************************

Subiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 25 noiembrie 2018 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2018
***************************************************************************************

În atenția avocaților stagiari, cursanți INPPA, care susțin examenul de absolvire a INPPA

Proba scrisă a examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, sesiunea noiembrie 2018 va avea loc duminica 25 noiembrie 2018, în următoarele locuri:

INPPA – structura centrală
Corpul M al Universităţii Titu Maiorescu (Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4)

INPPA – Centrul teritorial Brașov
Facultatea de Drept a Universității Transilvania Brașov – corpul T, Bdul Eroilor nr. 25, Brașov

INPPA – Centrul teritorial Cluj-Napoca
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, Cluj-Napoca

INPPA – Centrul teritorial Craiova
Facultatea de Drept a Universității din Craiova, Calea București nr. 107D, Craiova

INPPA – Centrul teritorial Galaţi
Baroul Galați, incinta Tribunalului Galati, str. Brăilei, nr. 153, Galaţi

INPPA – Centrul teritorial Iaşi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bdul Carol I nr. 11, Iași

INPPA – Centrul teritorial Timişoara
Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, Bdul Eroilor, Nr. 9A, Timişoara

Examenul începe la ora 10.00 a zilei de 25.11.2018

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 9.00 cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice.
Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

Potrivit Hotărârii nr.525 din 01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al I.N.P.P.A., atât la proba orală (colocvii) cât și la proba scrisă este permisă consultarea ca material documentar a Codurilor, fără a fi comentate sau adnotate, a recursurilor în interesul legii pronunțate de Î.C.C.J., a hotărârilor prealabile ale Î.C.C.J. pentru dezlegarea unor probleme de drept, a minutelor Curții Constituționale a României, hotărâri CEDO precum și a legislației având în vedere tematica pentru fiecare disciplină fără a fi comentată sau adnotată cu practică judiciară sau comentarii, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat.
Sunt permise sublinieri ale Codurilor, legislației printate, etc., care nu aduc însă informații noi sau adnotări.

***************************************************************************************
Anunț privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea prelucrării datelor cu caracter personal și pentru buna desfășurare a Examenului de absolvire a INPPA, fiecare candidat va primi prin intermediul adresei de e-mail sau/și telefon, un link pe care vă adresăm rugămintea să îl accesați de îndată.

Caz 1: După accesarea link-lui este necesară parcurgerea următorilor pași:

Pasul 1.1: Exprimarea consimţământului pentru publicarea/afişarea informaţiilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de participare la examen, repartizării pe săli şi a rezultatelor concursului;

Pasul 1.2: Consultarea informațiilor din profilul personal asociat examenului, pentru informare și verificare acuratețe.

Caz 2: În situația în care nu au fost indicate nici e-mail-ul, nici numărul de telefon, pentru accesarea link-ului la care s-a făcut referire în primul paragraf, vă rugăm să urmați pașii:

Pasul 2.1: Se accesează adresa web – https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

Pasul 2.2: Pentru autentificare se vor introduce datele transmise la depunerea dosarului, respectiv:

– CNP, nume și prenume, sau

– serie/număr buletin, nume și prenume

După autentificare și obținerea link-ului de acces, se vor parcurge pașii 1.1 respectiv 1.2

Operațiunile de publicare și afișare prevăzute în calendarul concursului vor fi efectuate în conformitate cu starea acordului candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum se regăsește în baza de date, la momentul procesării informațiilor necesare publicării din etapa respectivă.

Pentru neclarități sau dificultăți tehnice, vă rugăm să ne contactați la helpdesk@ifep.ro sau office@inppa.ro.

***************************************************************************************

REZULTATE COLOCVII actualizat - 16.11.2018

***************************************************************************************

orar colocvii - actualizat 9 octombrie 2018

***************************************************************************************
Hotărârile din 21 iunie 2018 ale Consiliului de Conducere al INPPA privind

Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2018 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Colocviile se vor desfășura în cursul lunii noiembrie 2018, după următorul calendar, stabilit de INPPA Centrul Teritorial Cluj:

Luni 12 noiembrie 2018 ora 13,00 – DEDO, DEM si DUE
Marti 13 noiembrie 2018 ora 13,00 – OEPA
Miercuri 14 noiembrie 2018 ora 13,00 – modul penal
Joi 15 noiembrie 2018 ora 13,00 – modul civil

Examenul scris are loc in 25 noiembrie 2018 la ora 10,00.