Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de primire în profesia de avocat sesiunea august 2018

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 31 August, 2018 - 09:00 - București

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA AUGUST 2018
Comisia Naţională de Examen
PROCES VERBAL
din data de 07 septembrie 2018

privind publicarea rezultatelor obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv) din data de 31 august 2018
În conformitate cu prevederile art. 23 din "Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice",
Comisia naţională de examen, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul de evaluare la examenul din data de 31 august 2018,
DISPUNE URMĂTOARELE:
1. Rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 31 august 2018 se vor afişa la data de 07 septembrie 2018.
2. Candidaţii declaraţi respinşi la proba de examen din data de 31 august 2018 vor putea formula contestaţie la punctaj până la data de 08 septembrie 2018, ora 10.00.
3. Prezentul proces verbal şi listele cu rezultatele obţinute de candidaţi se vor publica pe pagina web a U.N.B.R. şi se vor comunica vicepreşedinţilor coordonatori ai centrelor de examen, care le vor publica prin afişare la sediile centrelor de examen ale I.N.P.P.A., precum şi prin postare pe paginile web ale centrelor de examen.

Pentru Comisia naţională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Traian BRICIU

***************************************************************************************************************************
Publicam atasat fisierul

PROCES VERBAL al Comisiei Naționale de Examen

din data de 3 septembrie 2018 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 31 august 2018
*************************************************************************************************************************************
IMPORTANT!
Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 31 august 2018 vor putea fi formulate până cel târziu sâmbătă, 1 septembrie 2018, ora 15.00.

Contestaţiile se vor putea depune:
– personal, la sediul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la adresa Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, cu respectarea următorului program:
• Vineri, 31 august 2018, între orele: 15.00 – 20.00
• Sâmbătă, 1 septembrie 2018, între orele: 08.00 – 15.00
– prin fax la numărul 021-330.12.97;
– prin email la adresa office@inppa.ro.

Termenul limită de depunere a contestațiilor la barem:

Sâmbătă 1 septembrie 2018 ora 15,00.

Formularul pentru depunerea contestatiei este atasat mai jos.

************************************************************************************************************************************
Publicăm mai jos Subiectele şi Baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 31 august 2018 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea august 2018.
*************************************************************************************************************************************
ANUNŢ
În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat din data de 31 august 2018:

A. Instrucțiuni și reguli

– Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 31.08.2018;
– Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 07.45 cu actul de identitate;
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– Candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

***************************************************************************************************************************************
Publicăm atașat Hotărârea nr. 4/29.08.2018 a Comisiei Naționale de Examen cuprinzând tabelele finale cu candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

**************************************************************************************************************************************
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMEN:

Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018, care se va desfășura în ziua de 31 august 2018:

• Repartizarea pe imobile și săli a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR

• Repartizarea pe imobile și săli a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV

****************************************************************************************************************************
COMUNICAT BAROUL CLUJ - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – 31 august 2018

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018.
Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul INPPA și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018a Consiliului UNBR.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 9 iulie – 3 august 2018 la secretariatul Baroului Cluj, la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele menționate în Regulamentul de examen prevăzut prin Hotărârea nr.367 din 22.06.2018 a Consiliului UNBR.
– În perioada 3 august – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2018”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen:
1 DOSAR PLIC
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Baroul Cluj)
a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
b) actul de identitate, în copie;
c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
f) certificat privind starea de sănătate a candidatului (adeverință de la medicul de familie), incluzând și o evaluare psihiatrică – certificat psihiatric obținut de la instituțiile agreate de fiecare barou *
g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
AL DOILEA DOSAR PLIC conține
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
- copii simple după fiecare document din primul dosar
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.4 ap.15, în zilele lucrătoare între orele 10,30 – 14,00.

*certificat psihiatric de la una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj :
 1A Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur - Luni, Miercuri, Vineri 13.30-15.00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Marți, Joi 12,00-13,00
 1B Medic specialist psihiatru Dr.Ancuța Rusu
o la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – Marți 15.00-16.00, Miercuri 9.00-10.00
 1C Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – Marți 15.00-17.00, Joi 12,00-14,00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Luni 16.45-18.45, Miercuri 14.45-16.45, Vineri 15,00-17,00
 2 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru
o Cabinet situat pe str. Calea Dorobanților nr. 14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) zilnic între orele între orele 10,00 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 45 lei – include și timbrul fiscal; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro
Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați (1A, 1B,1C) la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de idenitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 40 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.

****************************************************************************************

Publicăm Hotărârea nr. 367/ 22.06.2018 a Consiliului UNBR pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

****************************************************************************************
Publicăm Hotărârea nr. 368/22.06.2018 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea august 2018

****************************************************************************************

Publicăm Hotărârea nr. 369 /22.06.2018 privind taxele de examenului de primire în profesie, sesiunea august 2018