Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de primire în profesia de avocat – sesiunea august 2019

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 30 August, 2019 - 08:00 - București

ANUNȚ privind locațiile unde se va desfășura examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2019, proba din data de 30 august 2019

Vă anunțăm că examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2019, se va desfășura la data de 30 august 2019 în următoarele locații de examen:

A. Facultatea de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5 (accesul candidaților se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan -partea din dreapta a Palatului Facultății de Drept)

B. Facultatea de Litere a Universității din București, Strada Edgar Quinet 5-7, București (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

C. Facultatea de Matematică si Informatică Universității din București, Str. Academiei nr. 14 (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

D. Facultatea de Geografie a Universității din București, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 1 (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

E. Facultatea de Istorie a Universității din București, B-dul. Regina Elisabeta nr. 4-12 (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

F. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, Strada Edgar Quinet 5-7, București (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

G. Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 1 (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

H. Facultatea de Chimie a Universității din București, B-dul. Regina Elisabeta nr. 4-12 (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

I. Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, Str. Traian Vuia nr. 6 (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

J. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, Șoseaua Panduri nr. 90 (imobil Panduri)
***********************************************************************************************************************************************
ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – AUGUST 2019
Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 463 din 05.06.2019, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Data desfășurării examenului este 30.08.2019 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări[i] din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 8 iulie 2019 –2 august 2019 la secretariatul Baroului Cluj, la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 2 august 2019 – 9 august 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.
[i] Pentru sesiunea august 2019, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România din data de 05 iunie 2019 a decis că fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns cu o singură variantă corectă.
Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen:
1 DOSAR PLIC
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Baroul Cluj)
a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
b) actul de identitate, în copie;
c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
f) certificat privind starea de sănătate a candidatului (adeverință de la medicul de familie), incluzând și o evaluare psihiatrică – certificat psihiatric obținut de la instituțiile agreate de Baroul Cluj );
g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
Pentru candidații la examen pentru dobândirea titlului de avocat definitiv se va prezenta și dovada promovării, în condițiile prevăzute de Regulamentul de examen, a examenului de defintivare în funcția juridică îndeplinită anterior.

AL DOILEA DOSAR PLIC conține
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
- copii simple după fiecare document din primul dosar, semnate de conformitate cu originalul
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.4 ap.15, în zilele lucrătoare din perioada 8 iulie – 2 august 2019 între orele 10,30 – 14,00.

*certificat psihiatric de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj :
1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar
 la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – l, ma, mi, j între orele 13,00-15,00 și vineri între orele 12,00-14,00
2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan
 la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – ll între orele 13.40-15.40, ma, j, v între orele 13,00-15,00 și mi între orele 14,00-18,00
3 Medic specialist psihiatru Dr.Claudia-Oana Blănaru
 la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – l, j, v între orele 8,00-10,00, ma între orele 13,00-15,00 și Mi între orele 14,00-16,00
Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 40 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.
4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru
 Cabinet situat pe str. Calea Dorobanților nr. 14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center)
Zilnic între orele între orele 10,30 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 50 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro