Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIE - sesiunea septembrie 2023

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 17 Septembrie, 2023 - 09:00 - Bucuresti

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Data desfășurării examenului este 17 septembrie 2023 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile contractate de U.N.B.R., prin I.N.P.P.A, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în spațiul/ spațiile aprobate prin hotărâre a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Tematica pentru examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2023, este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 352 din 08 iunie 2023.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 31 iulie 2023 (ora 08.00) – 25 august (ora 16.00) în format electronic, prin internet în platforma ifep.ro.
consultati mai jos– REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/08.06.2023

În perioada 25 august 2023 – 28 august 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023”.

____________________________________

Info suplimentare vor fi afișate pe site www.unbr.ro și www.inppa-cluj.ro.

*Pentru candidații din județul Cluj, certificatul psihiatric se eliberează de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj:

1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – luni între orele 10.00 – 15.00, marti între orele 13.00 – 17.20, miercuri între orele 09.20 – 15.00, joi între orele 13.00 – 16.40, vineri între orele 09.20 – 13.40;

2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – luni între orele 13.20-16.40, marți între orele 13.20-16.40,miercuriîntre orele13.20-17.40, joiîntre orele 09.00-13.40, vineri între orele 13.00-15.40;

3 Medic specialist psihiatru Dr.Cristina Bondric la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – marți între orele 18.00-19.30;

4 Medic specialist psihiatru Dr.Anamaria Dragotă la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – luni între orele 12.30-16.30, marți între orele 11.00-15.30, miercuri între orele 13.00-17.30, joi între orele 09.00-14.30, vineri între orele 13.00-14.00;

Pentru eliberarea Certificatului psihiatric este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 50 lei, durata examinării este de 10 minute.

4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru Cabinet situat pe str.Dorobanților nr.14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center), ap.67. Certificatele se obțin cu programare prealabilă la tel: 0728 309 318; tarif 70 lei – include și timbrul fiscal; Certificatele se obțin în baza actului de identitate și adeverinței medicale de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale; informații suplimentare și programari in afara orarului dedicat pe www.psihiexpert.ro.

**Pentru candidații care nu au domiciliul în județul Cluj menționăm faptul că Baroul Cluj nu a optat pentru desemnarea unor unități medicale din alte județe. Certificatul privind starea de sănătate a candidatului poate fi emis de către orice medic generalist. Evaluarea psihiatrică poate fi emisă de orice medic specialist psihiatru. Ambele evaluări medicale pot fi cuprinse într-un singur act (certificat sau adeverință), cu condiția existenței celor două parafe/ștampile ale medicilor specialiști.