Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Hotararea nr. 01/05.01.2021 privind începerea anului II de pregatire profesionala initiala

HOTĂRÂREA NR. 01
privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială
5 ianuarie 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.N.P.P.A.,

Luând act votul electronic al Comisiei Permanente a U.N.B.R. (care îndeplinește atribuțiile Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A.) din perioada 29.12.2020-05.01.2021.

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) – Activităţile tutoriale aferente anului II de pregătire profesională iniţială vor începe la data 14 ianuarie 2021 și se vor încheia la data de 25.09.2021.

(2) În limitele calendaristice prevăzute la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. au posibilitatea de a programa activitățile de formare în raport de disponibilitatea formatorilor.

(3) Până la edictarea de către autoritățile competente a unor reglementări care să permită reluarea activităților de învățământ în sistem fizic, activitățile de formare vor fi desfășurate exclusiv în sistem on-line.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională iniţială este de 700 lei şi va fi achitată până la data de 13 ianuarie 2021.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

(3) Se înscriu în anul II cursanții care nu au promovat integral anul I de pregătire profesională inițială în anul 2020, cu obligația de a reface integral, potrivit dispozițiilor art. 46 sau, după caz, art. 48 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitatea de formare la disciplinele nepromovate. În acest scop, acești cursanți vor fi afiliați de secretariatul I.N.P.P.A. unor grupe de cursanți din anul I, fără plata unei taxe, și vor respecta calendarul publicat al activității de formare de la grupele la care sunt afiliați.

(4) Cursanții care nu au promovat integral anul II de pregătire profesională inițială în anul 2020 au obligația de a reface integral, potrivit dispozițiilor art. 46 sau, după caz, art. 48 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitatea de formare la disciplinele nepromovate. În acest scop, acești cursanți vor fi afiliați de secretariatul I.N.P.P.A. unor grupe de cursanți din anul II, fără plata unei taxe, și vor respecta calendarul publicat al activității de formare de la grupele la care sunt afiliați.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.